CENIT lanseaza in Romania un centru online de educatie pentru ingineri

CENIT, una dintre companiile de top în domeniul software ?i consultan?? pentru procese de fabrica?ie, anun?? lansarea în România a academiei online de training-uri dedicat?  educa?iei digitale. Cursurile în limba român?, predate de speciali?ti proprii, cu o vast? experien?? în fabrica?ia digital?, sunt disponibile începând din 21 septembrie 2017.

În industria auto, un angajat român produce în medie 2,92 ma?ini/an, în timp ce media în Uniunea European? este de 7,11 automobile/an, conform ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association). Cu o produc?ie de 16,48 ma?ini/an per angajat, liderul Uniunii în ceea ce prive?te productivitatea angaja?ilor este Spania. În plus, alte ??ri ale Europei Centrale ?i de Est, precum Slovacia ?i Slovenia (13,38, respectiv 7,66), media num?rului de ma?ini produse anual de fiecare angajat dep??e?te media ??rilor cu tradi?ie în industria auto, precum, Germania ?i Italia (7,08, respectiv 4,03).

Pozi?ionarea României c?tre coada clasamentului este cauzat? în mare m?sur? de num?rul mic de fabrici modernizate ?i digitalizate, în care un angajat poate produce doar un num?r mic de ma?ini pe an. În aceste condi?ii, competen?ele digitale ale personalului ?i gradul de tehnologizare pot cre?te competitivitatea sectorului auto din România, educa?ia digital? oferind inginerilor români oportunitatea locurilor de munc? bine pl?tite.

Cam aceasta este justificarea, motiva?ia de la care a pornit CENIT cu aceast? ini?itiv?. Compania sus?ine de peste 10 ani transformarea digital? a sectoarelor auto ?i aero din România, oferind programe de training specializate ?i personalizate companiilor de produc?ie. Începând din aceast? toamn?, programele de instruire în domeniile CAD/CAM/CAE/PLM, oferite de CENIT, vor fi disponibile ?i online, atât la nivel încep?tor cât ?i avansat.

În cadrul programelor de instruire, cursan?ii vor beneficia de vasta experien?? a speciali?tilor CENIT în utilizarea solu?iilor standard oferite de Dassault Systèmes, produc?torul celei mai utilizate solu?ii în industriile auto ?i aero. Trainerii CENIT de?in abilit??ile tehnice caracteristice fiec?rui segment de activitate specific proiect?rii ?i fabrica?iei, astfel încât, pot ajuta în mod competent cursan?ii s?-?i perfec?ioneze modul de lucru pentru a ob?ine o productivitate ridicat? ?i o calitate superioar? a produsului livrat.

Finalizarea oric?rui training oferit de CENIT prin academia online, va asigura cursan?ilor o diplom? CENIT. Tom Brady Authentic Jersey

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.