CENIT aniverseaza 10 ani de activitate in Romania

stand cenit small

CENIT, una dintre companiile de frunte în domeniul software ?i consultan?? pentru procese opera?ionale în domeniul Product Lifecycle Management (PLM), s?rb?tore?te 10 de activitate pe pia?a din România. În 2006, CENIT a fost lansat? pe pia?a din România pentru a r?spunde nevoilor industriilor auto ?i aerospa?iale europene. Compania activeaz? pe pia?a local? cu o experien?? vast? în domeniul software ?i consultan?? în IT, acumulat? în cei 27 ani de activitate la nivel interna?ional.

Misiunea companiei în România a fost înc? de la început aceea de a-?i sprijini clien?ii s? devin? mai competitivi prin furnizarea celor mai bune solu?ii ?i servicii. CENIT a avut o de-a lungul timpului o implicare major? în industria auto local?, oferindu-le companiilor române?ti posibilitatea de a-?i optimiza ciclul de dezvoltare al produselor prin solu?ii PLM integrate ?i scalabile ?i sprijinindu-le în faza de planificare a produc?iei.

În industria local? de produc?ie au avut loc în ultimii ani o serie de transform?ri, companiile confruntâdu-se cu provoc?ri variate, precum aceea de a proiecta ?i produce la scar? global? ori aceea de a-?i digitaliza procesele. În prezent, CENIT sus?ine aceast? transformare digital? de a integra atât pe orizontal? cât ?i pe vertical? activit??ile de inginerie din procesele opera?ionale pentru a asigura un model holistic al datelor produselor pe întreaga durat? de via?? a acestora. În plus, are experien?a ?i expertiza necesare pentru a oferi consultan?? companiilor de produc?ie, atât în privin?a integr?rii cât ?i a training-urilor de specialitate.

cenit-office

Speciali?tii CENIT au cuno?tin?e specifice acestei bran?e ?i informa?ii precise despre tehnologiile ?i procesele de produc?ie. În plus, compania de?ine ?i propriul department de cercetare în domeniul digitaliz?rii proceselor industriale.

„Au fost 10 ani extraordinari, 10 ani în care am progresat, reu?ind s? r?spundem cu succes a?tept?rilor clien?ilor no?tri. Pia?a IT din România este într-o continu? evolu?ie, lucru care nu poate decât s? ne bucure. Mai mult decât atât, competitivitatea este ?i ea la cote ridicate, ceea ce ne determin? s? evolu?m din ce în ce mai mult. Un exemplu este digitalizarea produselor si proceselor, un fenomen din ce în ce mai accentuat, care ne motiveaz? s? elabor?m sisteme integrate ?i s? g?sim solu?ii cât mai practice pentru clien?ii no?tri.” declar? Florin ?erban, Manager General, CENIT România.

Pentru anul 2017, CENIT vizeaz? extinderea opera?iunilor ?i prezen?ei pe pia?a local?, precum ?i a echipelor de vânz?ri ?i servicii pentru a putea satisface mai bine cerin?ele companiilor române?ti. Mike Wallace Womens Jersey

One thought on “CENIT aniverseaza 10 ani de activitate in Romania

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.