Cum se vede fuziunea dintre CENIT si KEONYS din interiorul Dassault Systemes

Achizi?ia companiei KEONYS deschide un nou capitol în istoria CENIT. Echipele din ambele companii fac acum parte dintr-o re?ea mult mai mare de colegi, cu competen?e cumulate superioare, un avantaj clar pentru noile oportunit??i de pe pia??. Aceasta este vederea din interior c?tre exterior. Am fost interesa?i s? în?elegem cum vede aceast? dezvoltare din perspectiva unui partener de-al celor dou? companii, Dassault Systemes, a?a c? am vorbit cu Bernard Sicot, Senior VP al 3DS Value Solutions, Worldwide.

Cum vede?i aceast? fuziune între CENIT ?i KEONYS? Acest lucru înseamn? posibile schimb?ri la Dassault Systèmes?

Pe de o parte, nu ne a?tept?m la schimb?ri pentru c? avem rela?ii bazate pe încredere cu ambele companii de mul?i ani ?i suntem în contact continuu cu partenerii no?tri competen?i de acolo. Pe cealalt? parte, trebuie s? recunoa?tem, desigur, c? vor exista schimb?ri în re?eaua de parteneri. Prin achizi?ia KEONYS, CENIT î?i asum? un rol frunta?. Dup? p?rerea mea, acest lucru va avea efecte pozitive pentru toat? lumea. Puterea CENIT va contribui semnificativ la setarea standardelor în pia??. Noi sprijinim aceast? idee pentru c? împreun? putem face platforma 3DEXPERIENCE ?i mai eficient?.

Pia?a solu?iilor PLM este în schimbare?

3DEXPERIENCE cre?te în vânz?ri, ceea ce desigur, ne mul?ume?te la Dassault Systèmes. Dup? p?rerea mea, nu trebuie doar s? ne m?rim volumul de vânz?ri, ci trebuie s? fim tot timpul în fa?a concuren?ei, printr-o gândire vizionar?. Digitalizarea solicit? un incredibil management inovativ pentru to?i cei din pia??. Este esen?ial s? avem o re?ea puternic? pe care s? ne baz?m ?i care se extinde dincolo de companie, care integreaz?, de asemenea ?i clien?ii ?i supplierii.

Ce înseamn? acest lucru din punctul de vedere al clientului?

„Re?ea” este cuvântul corect aici. Din sectorul automotive la tehnologia medical?, la ingineria mecanic?, totul este despre conceperea re?elelor cu valoare ad?ugat? în a?a fel încât s? reac?ioneze la noi impulsuri, eficient. Nu conteaz? dac? output-ul merge la un partener B2B sau la un client final, clien?ii no?tri au nevoie de agilitate. ?i pentru a dezvolta aceast? agilitate, unii clien?i au nevoie de un partener care s? nu fie limitat pe o anumit? ni??, ci mai degrab? un partener care este parte dintr-o vast? re?ea de competen?e. Un partener cu expertiz? în mai mult decât o tehnologie ?i mai mult decât o industrie. Acest partener trebuie s? de?in? mijloacele financiare pentru a oferi suport pe toat? durata proceselor de schimbare. Clien?ii pot g?si aceste atribute în CENIT, companie care va seta noi standarde în ceea ce ast?zi numim „lumea PLM”, dar mâine o vom numi 3DEXPERIENCE, împreun? cu Dassault Systèmes.

Cine este Bertrand Sicot? Începând din luna ianuarie 2015, Bertrand Sicot a devenit vicepre?edinte de vânz?ri la Dassault Systèmes, conducând o re?ea de vânz?ri cu peste 500 de parteneri din 36 de ??ri. Bertrand Sicot ?i-a început activitatea la Dassault Systèmes în anul 1997 în calitate de director regional de vânz?ri pentru SolidWorks (Europa de Vest ?i Scandinavia) ?i a de?inut de atunci mai multe func?ii de conducere în cadrul companiei Dassault Systèmes, fiind inclusiv vicepre?edinte executiv pe partea de vânz?ri. A urmat studii de inginerie la ”Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers” din Paris. Primii pa?i în cariera domnului Bertrand Sicot au fost în cadrul fimelor IMB ?i Computer Visione France. Mike Singletary Authentic Jersey

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.