Care sunt planurile CENIT Romania pentru 2017

Compania, care produce ?i integreaz? solu?ii software pentru optimizarea proceselor opera?ionale din industria prelucr?toare, î?i propune o cre?tere a afacerilor în România la nivelul acestui an, prin asumarea rolului de partener inovativ în demersul companiilor de digitalizare a produc?iei ?i trecerea la Industry 4.0. Acest lucru reprezint? o provocare pentru echipa de vânz?ri din România, iar conceperea ?i implementarea strategiei de vânz?ri a companiei ?i coordonarea echipei cad în sarcina lui Adrian Alexe, Sales Manager al CENIT România.

Pentru anul în curs, managementul CENIT ?inte?te dublarea cifrei de afaceri ?i extinderea echipei de vânz?ri ?i a gamei de servicii pentru a satisface mai bine cerin?ele pie?ei locale. Tocmai de aceea, focusul pentru aceast? cre?tere cade pe extinderea opera?iunilor, a prezen?ei pe pia?a local? ?i atragerea de clien?i noi, în special, din industriile aeronautic?, auto ?i a echipamentelor industriale, care nu au mai avut rela?ii comerciale cu CENIT ?i cu Dassault Systemes.

„Anul 2017 a început foarte bine pentru noi, întrucât, toate firmele care activeaz? în industrie accept? faptul c? digitalizarea produc?iei ?i optimizarea proceselor opera?ionale sunt r?spunsul pentru cre?terea competitivit??ii ?i încearc? s? g?seasc? solu?ii noi care s? r?spund? acestor nevoi. Noua platform? 3DEXPERIENCE faciliteaz? accesul la informa?ia necesar? în timp real, interconectând în mod facil ?i inteligent diverse departamente ale companiilor, de la marketing ?i vânz?ri, pân? la proiectare ?i produc?ie. Informa?iile necesare proceselor de business vor fi disponibile prin intermediul unei interfe?e grafice intuitive, u?or de personalizat pe care utilizatorul s? o configureze dup? propriile nevoi. În ceea ce prive?te planurile companiei, ne vom concentra în perioada urm?toare pe îndeplinirea obiectivului nostru principal –  înt?rirea pozi?iei pe pia??. Experien?a noastr? de peste 25 de ani în industrie ne recomand? s? fim partenerul inovativ care sprijin? companiile în transformarea modelului de business”, declar? Adrian Alexe, Sales Manager CENIT România.

CENIT are în portofoliu solu?ii software integrate pentru modelare 3D (CATIA), programare offline (DELMIA/FASTSUITE) ?i managementul proceselor opera?ionale ?i a propriet??ii intelectuale (ENOVIA). Platforma 3DEXPERIENCE care integreaz? toate brand-urile cunoscute ale produc?torului Dassault Systemes, precum CATIA, DELMIA, ENOVIA ?i solu?iile complementare CENIT sunt unelte strategice pentru transformarea digital? a unei companii, în conformitate cu conceptul Industry 4.0/Industria viitorului. Trevor Van Riemsdyk Jersey

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.