CENIT Romania la ceas aniversar

stand cenit small

V-am spus deja c? CENIT aniverseaz? 10 ani de activitate pe pia?a din România. Este un moment important pentru companie, un moment de s?rb?toare, dar ?i unul al bilan?ului. Tocmai de aceea, Florin ?erban, Manager General al CENIT România a vorbit despre perioada în care compania s-a aflat pe pia?a din ?ara noastr?.

Au fost 10 ani extraordinari, 10 ani în care am reu?it s? ne ridic?m la nivelul a?tept?rilor clien?ilor no?tri. Pia?a IT din România este într-o continu? evolu?ie, lucru care nu poate decât s? m? bucure. Mai mult decât atât, competitivitatea este ?i ea la cote ridicate, ceea ce ne face ?i pe noi s? evolu?m din ce în ce mai mult. Un exemplu este digitalizarea produselor, un fenomen din ce în ce mai accentuat, care ne motiveaz? s? elabor?m sisteme integrate ?i s? g?sim solu?ii cât mai practice pentru clien?ii no?tri.

10_ani_cenit_ro

Directorul general al CENIT a f?cut ?i o radiografie a pie?ei de solu?ii software de tip CAD/CAM/PLM din România:

Deja când auzim de Product Life Cycle Management nu ne mai gândim ca la un concept de inginerie, ci mai mult ca la o strategie pentru întreprinderi. A?a cum am spus mai sus, pia?a IT a avut parte, în ultimii ani, de o evolu?ie evident?. Odat? cu aceasta au ap?rut, desigur ?i anumite provoc?ri, în special pentru clien?ii no?tri. Aici a? putea s? men?ionez provocarea legat? de strategia clien?ilor no?tri de a proiecta ?i de a produce la scar? global?.

O nou? schimbare poate fi ?i direc?ia în care se îndreapt? business-urile din România ?i anume digitalizarea acestora. Aici a? ad?uga ?i faptul c? CENIT sus?ine aceast? transformare digital? de a integra, atât pe orizontal?, cât ?i pe vertical?, activit??ile de inginerie din procesele opera?ionale pentru a asigura un model holistic al datelor produselor pe întreaga durat? de via?? a acestora.

Tot aici a? mai men?iona ?i nevoia de optimizare a proceselor de dezvoltare a produselor digitale, CENIT având experien?a ?i expertiza necesar? de a oferi consultan?? companiilor de produc?ie, atât în privin?a integr?rii, cât ?i a training-urilor de specialitate.

Întrebat ce se diferen?iaz? CENIT pe aceast? pia??, domnul Florin ?erban a r?spuns:

Experien?a ne recomand?. Suntem o companie cu un backgroud de peste 25 de ani de expertiz? în produc?ia industrial?. Speciali?tii no?tri au cuno?tin?e specifice acestei bran?e ?i informa?ii precise despre tehnologiile ?i procesele de produc?ie. De asemenea, avem ?i propriul departament de cercetare în domeniul digitaliz?rii proceselor industriale. Totodat?, solu?iile pe care noi le punem la dispozi?ie clien?ilor sunt solu?ii de ultim? genera?ie, care ofer? nu numai calitate, dar ?i fiabilitate. În aceast? not?, este demn de men?ionat ?i faptul c? am primit dou? certific?ri care vin s? sus?in? implementarea ?i folosirea unui sistem de management al calit??ii ?i securit??ii informa?iei. Prin urmare, mai mult decât ne recomand? produsele ?i solu?iile pe care noi le oferim, ne recomand? experien?a ?i profesionalismul. Personal, cred c? acestea din urm? sunt cele mai importante atribute pe care o companie de consultan?? ar trebui s? le de?in?.

cenit-office

În ceea ce prive?te planurile de viitor pentru prezen?a companiei pe pia?a din România, domnia sa a declarat:

Anul 2017 se anun?? a fi unul plin. În primul rând ne dorim s? ne extindem opera?iunile în România ?i totodat? s? ne cre?tem prezen?a local?. Pentru acest lucru ne vom extinde echipele de vânz?ri ?i servicii pentru a putea satisface mai bine cerin?ele locale. În anii urm?tori ne dorima de asemeneaa s? intr?m ?i pe pia?a altor industrii. Dac? pân? azi ne-am axat pe pia?a auto ?i a echipamentelor industriale, acum ne dorim s? ne facem cunoscut? prezen?a ?i în alte industrii. Înc? lucr?m la aceast? nou? strategie, prin urmare prea multe detalii nu pot fi oferite înc?.

 Eddie George Jersey

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.