Strategii optime de prelucrare

prelucrare CAM

Simularea NC ?i postprocesoarele sunt componente esen?iale care trebuie integrate în solu?ia CAM pentru a îmbun?t??i procesele de fabrica?ie ?i pentru a eficientiza produc?ia. Scopul postprocesoarelor este de a transpune limbajul CATIA într-un limbaj pe care centru de prelucrare îl poate interpreta. Solu?iile de simulare NC permit eliminarea erorilor, aspect ce se reg?se?te în diminuarea costurilor de fabrica?ie.

„Decisiv? este ?i posibilitatea de a începe lucru productive cu noile ma?ini cu comand? numeric?, imediat dup? instalare”, explic? Adrian Alexe, Sales Manager, CENIT. „Astfel, am decis s? colabor?m cu Top Metrology, reseler Makino, pentru a sprijini livrarea de solu?ii complete pentru ma?inile comercializate”.

În ultimii ani, ma?inile cu comand? numeric? au permis o dezvoltare accelerat?, oferind flexibilitate ?i productivitate crescut?. Utilizarea solu?iilor complete oferite de CENIT în colaborare cu TOP Metrology ?i Makino, permit companiilor posibilitatea de a-?i optimiza timpul de prelucrare, reducând costul manoperei prin procese de prelucrare avansate. Astfel, companiile pot câ?tiga mai mul?i clien?i, datorit? vitezei mari de prelucrare, frez?rii de înalt? performan?? ?i capacit??ii de procesare a unui volum mai mare de piese la un standard ridicat de calitate.

„CENIT ofer? solu?ii complementare integrate împreun? cu solu?ia software CATIA, dezvoltate, testate ?i aprobate în cooperare cu produc?torii de ma?ini-unelte.”, declar? Adrian Alexe, Sales Manager, CENIT. La fiecare implementare se utilizeaz? un scenariu de referin??, care con?ine geometria unei piese test, procesul de fabrica?ie ?i configura?ia virtual? a ma?inii pentru o validare rapid? a sistemului. Scenariu de referin??, poate fi utilizat ulterior, de inginerii CAM pentru a-?i structura procesul de fabrica?ie.

Certificat Dassault Systemès pentru solu?iile software CATIA ?i DELMIA, CENIT ofer? servicii de instruire a personalului ce acoper? întregul proces CAD-CAM, dar ?i dezvoltarea de metodologii de lucru specifice diverselor procese de produc?ie, garantând astfel, un timp redus de prelucrare, precum ?i o mai bun? finisare a suprafe?elor ?i muchiilor. Lawrence Taylor Womens Jersey

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.