Soluții ,,Wellness’’ pentru sistemele PLM

cenitflex

Operarea sistemelor PLM este adesea extrem de complex? ?i costisitoare. Utilizarea produselor software dezvoltate de companii diverse ?i mai ales num?rul variat de licen?e existente, complic? func?ionarea sistemului, împiedicând îndeplinirea deadline-urilor ?i îngreunând activitatea de produc?ie.

Majoritatea firmelor se confrunt? cu acelea?i situa?ii:

  • Folosirea diferitelor solu?ii CAD/CAM/CAE
  • Clien?i care necesit? utilizarea multiplelor release-uri ale aceleia?i solu?ii software
  • Nesiguran?a c? aplica?ia CAD a fost rulat? în mediul adecvat proiectului
  • Managementul licen?elor de tip sharable, concurente ?i flotante, precum ?i asocierea unui num?r de licen?e pentru un grup de utilizatori
  • Consumul mare de timp necesar gestionarii licen?elor
  • Utilizarea licen?elor existente într-un mod ineficient
  • Cre?terea bugetului alocat departamentului IT pentru achizi?ii software neplanificate

O solu?ie care poate rezolva toate aceste probleme este cenitFLEX+. Interfa?a de start unic? faciliteaz? utilizatorului operarea ?i porne?te aplica?ia CAD dorit? în mediul corect, într-un mod sigur ?i rapid. Licen?ele sunt utilizate optim, printr-o diferen?iere în func?ie de grupe¬ de utilizatori, amplasamente sau chiar centre de costuri. O caracteristic? special? a software-ului este performan?a ridicat? în administrare, la un nivel similar cu cel de pe pia??¬, prin intermediul oper?rii ghidate permanent prin meniu.

Configura?ia interfe?ei de utilizator a solu?iei cenitFLEX+ Genera?ia 4.0, se bazeaz? pe elemente de utilizare intuitive, integrate într-un design modern. Butonul Power ca parte component? central? a interfe?ei porne?te aplica?ia dorit?. Înainte de lansarea aplica?iei, are loc o verificare a licen?ei pentru configura?ia selectat?, pentru a evita repornirile inutile din cauza licen?elor indisponibile ?i astfel, rezultând eficientizarea folosirii timpului pentru utilizatorii finali. Kevin Zeitler Jersey

One thought on “Soluții ,,Wellness’’ pentru sistemele PLM

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.