CENIT Romania participa la Targul Demo Metal 2016 alaturi de Top Metrology

stand cenit small

CENIT România ?i Top Metrology particip? împreun? la cea de-a cincea edi?ie a celui mai important eveniment al industriei de prelucrare a metalelor din România, Târgul Demo Metal, care va avea loc în perioada 25 – 28 mai 2016 la Bra?ov. Top Metrology este o companie specializat? în comer?ul cu echipamente metrologice ?i distribuitor exclusiv al solu?iilor complete pentru matri?erii, Makino, iar parteneriatul dintre aceast? companie ?i CENIT, recent început, începe s? se concretizeze ?i în practic?, odat? cu aceast? participare comun?.

În ultimii ani, ma?inile cu comand? numeric? au permis o dezvoltare accelerat? a sistemelor de fabrica?ie, oferind flexibilitate ?i productivitate crescute. Constructorul de ma?ini unelte, Makino, ofer? matri?eriilor posibilitatea de a-?i reduce timpul de lucru, mic?orând costul manoperei prin procese de prelucrare nesupravegheate. În plus, Makino permite matri?eriilor s? câ?tige mai mul?i colaboratori, datorit? vitezei mari de prototipare, frez?rii de performan?? înalt? ?i capacit??ii de procesare a unui volum mai mare de piese la un nivel foarte înalt de acurate?e ?i finisare. În România, reprezentan?a exclusiv? Makino este TOP Metrology, de ale c?rei servicii beneficiaz? în prezent peste 500 de companii, de pe întreg teritoriul ??rii.

CENIT_small

În strâns? cooperare cu echipa Makino, CENIT a creat o libr?rie pentru integrarea ma?inilor Makino, care include postprocesoare, simulare CNC ?i modelare 3D, pentru utilizarea direct? în programele de proiectare asistat? CATIA V5 sau DELMIA V6. Toate componentele sunt pre-testate ?i pre-setate pentru intrarea imediat? în produc?ie. Compatibilitatea ma?inilor Makino cu tehnologiile software pentru proiectarea industrial? utilizate de gigan?i interna?ionali, CATIA ?i DELMIA, înt?re?te parteneriatul Top Metrology ?i CENIT în misiunea lor de a oferi clien?ilor din România solu?ii complete, de la consultan?? pentru alegerea solu?iei optime, pân? la punerea în func?iune ?i preg?tirea software-ului pentru procesele de produc?ie.

„Participarea la Demo Metal este o decizie fireasc?, derivat? din angajamentul nostru fa?? de companiile din România de a le oferi solu?ii complete pentru optimizarea fabrica?iei. Vom fi prezen?i ?i activi al?turi de partenerul nostru de renume mondial, CENIT, pentru a consolida misiunea noastr? de a pune la dispozi?ia clien?ilor ?i viitorilor clien?i, cele mai noi tehnologii ale produc?torilor pe care îi reprezent?m” declar? Florin Pisica, General Manager Top Metrology.

În cadrul Demo Metal, reprezentan?ii TOP Metrology ?i CENIT vor fi prezen?i în Hala 1 – stand 14B. Pentru invita?ii sau realizarea unei demonstra?ii, cei interesa?i sunt ruga?i s? fac? o programare prin e-mail la adresa office@topmetrology.roAdam Joseph Duhe Jersey

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.