Sisteme de automatizari rezidentiale cu Stabicad

Smart-Building

Este deja un lucru evident c? tot mai mult? tehnologie începe s? se învârt? în jurul telefonului smart ?i c? tot mai multe echipamente electronice ?i electrocasnice, senzori ?i întrerup?toare comunic? între ele cu ajutorul smartphone-ului, prin aplica?ii sau rutine prestabilite, totul pentru un confort cât mai mare al utilizatorului final. Pe lâng? telefon, pentru a avea o locuin?? inteligent?, sau, de ce nu, chiar o cl?dire intelient?, este nevoie de Internet, este nevoie poate de servicii de tip Cloud, este nevoie de toate echipamentele smart, de o aplica?ie dedicat? (ideal ar fi s? existe una singur?). ?i, ar mai spune cei de la Stabiplan, este nevoie de o planificare temeinic? a tuturor celor enumerate mai sus, înc? de la stadiul de proiect. Tocmai de aceea, pentru a ajuta inginerii specializa?i în instala?ii electrice s? creeze proiecte inovatoare care s? amelioreze calitatea vie?ii, Stabicad ofer? posibilitatea de a atribui proiectelor de instala?ii informa?ii de automatizare reziden?ial?.

Inserarea de simboluri

Mai întâi se insereaz? senzorii ?i actuatorii în plan. Ace?tia pot fi simboluri KNX din paleta Sisteme Magistrale, sau orice alt simbol de electrice. Func?ia „Ad?ugare propriet??i sistem bare colectoare” v? d? posibilitatea s? transforma?i orice simbol electric într-un simbol automatizat. Trebuie doar s? specifica?i tipul de automatizare pentru respectivul simbol: senzor, actuator sau consumator.

Completarea datelor

Dup? aceea se pot completa toate datele necesare stabilirii unui sistem de automatizare, adic? func?iile senzorilor, etc. Folosind instrumentul de codificare din Stabicad, atribui?i componentelor de automatizare adrese unice. Pute?i utiliza codificarea predefinit?, sau ave?i posibilitatea s? v? crea?i propriul sistem de codificare.

Intelligent-Building

Gestionarea ?i monitorizarea

Func?ia Gestionare sistem de bare colectoare cite?te informa?iile de automatizare pe care le g?se?te la toate simbolurile din plan. Stabicad efectueaz? cu aceast? ocazie o verificare asupra corectitudinii datelor furnizate. Au toate simbolurile de automatizare o adres?? Sunt toate adresele unice? Pe baza acestei analize, Stabicad ofer? o vedere de ansamblu a tuturor barelor colectoare din sistem, a utilit??ii fiec?rei bare colectoare ?i a num?rului de automatiz?ri afiliate la acea bar? colectoare. Stabicad emite avertiz?ri dac? se dep??e?te num?rul de bare colectoare per ansamblu, sau în cazul în care consumul tuturor automatiz?rilor de pe o bar? este prea mare. Aceste reguli pot fi activate, dezactivate sau modificate din StabiBASE.

Exportul rezultatelor

La final, se face exportul sistemului de automatiz?ri pentru a face leg?tura între senzori ?i actuatori. Fi?ierul de export afi?eaz? to?i senzorii ?i actuatorii, cu func?iile pe care le îndeplinesc fiecare.

A? putea spune c? un astfel de pas, f?cut ?i de c?tre produc?torii de solu?ii software în direc?ia locuin?elor inteligente, a IoT-ului (Internet of Things) era firesc atâta vreme cât companiile din zona de hardware sunt deja cu un picior în aceast? nou? pia??.

via Stabiplan Gary Zimmerman Jersey

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.