Digitalizarea, vector de crestere pentru industria auto din Romania

car design small

Transportation & Mobility Solutions Experience Forum a reunit la finalul anului trecut speciali?ti din companiile locale ?i liderii în dezvoltarea ?i implementarea solu?iilor software CAD/PLM pentru a discuta despre viitorul sectorului auto din România. ?i asta pentru c? România a intrat în 2015 în topul celor mai mari 10 produc?tori de ma?ini din Europa, dup? num?rul de autovehicule fabricate, conform datelor prezentate în cadrul  Transportation & Mobility Solutions Experience Forum. Se estimeaz? c? pân? 2021 cele mai mari cre?teri ale produc?iei de automobile u?oare le vor înregistra segmentele B (clasa mic?) ?i C (clasa compact?), unde se încadreaz? autoturismele produse în România. Trebuie s? facem aici o mic? parantez? ?i s? spunem c? sectorul auto din România înseamn? mai mult decât asamblarea de automobile.

Întreaga industrie legat? de automobile, incluzând atât produc?ia de autovehicule, cât ?i fabrica?ia de componente auto, a înregistrat în 2015 o cre?tere de peste 7% (date estimative), fa?? de nivelul anului 2014 când a ajuns la aproximativ 18 mld. de euro. În semestrul 1 din 2015, exportul de componente auto a crescut cu peste 10%, comparativ cu aceea?i perioad? a lui 2014.

Valoarea investi?iilor în fabrica?ia de componente auto este mai ridicat? fa?? de celelalte ??ri din zona Europei Centrale ?i de Est, furnizorii locali începând deja s? investeasc? în inovarea produselor ?i modernizarea tehnologiilor. Cu toate acestea, investi?iile nu permit înc? valorificarea întregului poten?ial de dezvoltare a sectorului auto din România.

car small

Printre evolu?iile tehnologice semnificative în industria auto din România în ultima perioad?, putem aminti fabricarea de motoare ecologice de ultim? genera?ie, fabricarea de cutii de viteze de ultim? genera?ie pentru mari constructori interna?ionali, microelectronic? ?i mecatronic? avansate (inclusiv activit??i de cercetare ?i dezvoltare), tehnologii ?i componente auto complexe din mase plastic, cauciuc ?i compozite, cre?terea num?rului de robo?i utiliza?i pe liniile de produc?ie, apari?ia companiilor locale implicate în extinderea digitaliz?rii în industria auto.

Iar tendin?ele viitoare se vor focusa, cel mai probabil, pe dezvoltarea digitaliz?rii pentru concep?ia de produse, optimizarea tehnologiilor, logistic?, produc?ie lean, dar ?i pentru co-inovare a componentelor în lan?urile de furnizori ?i apari?ia de noi investi?ii ?i activit??i de cercetare-dezvoltare auto private, determinate de colabor?ri ameliorate între industrie ?i cercetarea-dezvoltarea public? ?i de sprijinul real acordat de c?tre stat pentru cercetare-dezvoltare aplicat?. De asemenea, verigile locale ale lan?urilor de furnizori se vor multiplica pe baza cre?terii for?ei de inovare a furnizorilor auto locali, dar ?i a accesului mai facil al acestora la credite ?i se vor înregistra mai multe investi?ii de capital indigen în zona IMM-urilor, datorit? gradului ridicat de accesibilitate la fondurile europene alocate competitivit??ii ?i dezvolt?rii colaborative între IMM-uri ?i universit??ile tehnice locale.

Previziunile au fost prezentate în cadrul Transportation & Mobility Solutions Experience Forum, eveniment dedicat inova?iei ?i tehnologiilor de ultim? genera?ie din domeniul auto. În cadrul forumului a fost prezentat ?i monopostul care atinge suta de kilometri în doar 4,3 secunde, construit de studen?ii Universit??ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia?i, cu sprijinul CENIT.

CENIT este unul dintre principalii sus?in?tori ai inova?iei ?i digitaliz?rii din sectorul auto român, cu ac?iuni concrete de sprijinire a mediului universitar, unde furnizeaz? aplica?ii software utilizate la nivel mondial în industria auto ?i cuno?tin?e tehnologice de ultim? genera?ie. Mai multe detalii pe www.cenit.roCole Beasley Authentic Jersey

2 thoughts on “Digitalizarea, vector de crestere pentru industria auto din Romania

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.