Solutii software de la CENIT la indemana studentilor

55c9cf5097611

CENIT, liderul solu?iilor integrate de software ?i consultan?? pentru procese opera?ionale în domeniul Product Lifecycle Management, a sprijinit logistic ?i cu asisten?? tehnic? echipa T.U. Iasi Racing în vederea construc?iei prototipului de concurs, sus?inând astfel participarea echipei la competi?ia din Ungaria. Monopostul construit de studen?ii Universit??ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia?i a fost prezent la etapa din Ungaria a competi?iei interna?ionale Formula Student, o competi?ie suprem? a studen?ilor pasiona?i de construc?ia de ma?ini, ce s-a desf??urat la Gyor între 20 ?i 23 august 2015.

Echipa T.U. Ia?i Racing, format? din 11 studen?i ?i doi profesori coordonatori ai Facult??ii de Mecanic? din cadrul Universit??ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia?i, a creat un monopost care atinge suta de kilometri în doar 4,3 secunde. Proiectat, tehnologizat ?i asamblat în întregime prin for?e proprii, conform cerin?elor Fromula Student, vehiculul de 297 de kg este echipat cu un motor de 599 cmc, care îl face mai rapid decât Ferrari, Maseratti Quatro Porte sau Porche 911 GTS.

„Participarea la etapa din Ungaria a concursului Formula Student a fost o real? oportunitate pentru noi s? aplic?m tehnologii ?i materiale noi ?i s? demonstr?m c? teoria noastr? poate fi transformat? în ceva practic. Cu aceast? ocazie, dorim s? demonstr?m c? ideile ?i performan?ele noastre se bazeaz? pe bune cuno?tin?e teoretice ?i practice” declar? Ciprian Ciofu, Profesor Universitatea Tehnic? „Gheorghe Asachi” din Ia?i.

CENIT România a facilitat accesul echipei la soft-uri profesionale de lucru precum ENOVIA ?i CATIA V5, cele mai utillizate solu?ii software în industria auto interna?ional?. Folosind aceste solu?ii, studen?ii au avut oportunitatea de a concepe, proiecta ?i confec?iona componente esen?iale pentru ma?in?, precum admisia, suspensia, sistemul de frânare sau caroseria ?i s?-?i planifice eficient activit??ile pentru a finaliza lucrarea în targetele de timp stabilite de organizatori.

Colaborarea dintre speciali?tii CENIT ?i echipa T.U. Iasi Racing include ?i o instruire extins? pentru utilizarea Catia V5 Assembly Design, urmat? de o serie de workshop-uri, preg?tire practic? ?i consultan?? tehnic?.

„Obiectivul nostru privind suportul acordat echipei este de a-i apropia pe studen?i de experien?a practic?. Suntem foarte mândri c? au reu?it s? aplice cuno?tin?ele practice acumulate la universitate, s? dep??easc? barierele teoreticului ?i s? ob?in? rezultate tangibile,” declar? Florin ?erban, General Manager CENIT România.

CENIT va continua s? sprijine participarea echipei la um?toarele concursuri,  furnizarea de servicii de consultan?? tehnic? reprezentând pentru tineri un pilon important în dezvoltarea de Know-How de specialitate. Prin intermediul stagiilor sale de preg?tire, CENIT î?i propune s? sprijine universit??ile s? acceseze aplica?ii software puternice ?i cuno?tin?e tehnologice de ultim? genera?ie. Mai mult de atât, CENIT asist? în mod activ dezvoltarea continu? a bazei de calificare necesar? studen?ilor ?i absolven?ilor pentru cariera lor viitoare. A’Shawn Robinson Womens Jersey

One thought on “Solutii software de la CENIT la indemana studentilor

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.