Cu sprijinul CENIT, o echipa de studenti din Iasi participa la Formula Student

Tuiasi racing 1

Este vorba despre o competi?ie interna?ional? aplicativ?, desf??urat? între echipe ale unor universit??i din întreaga lume, competi?ie care const? în proiectarea ?i construirea dup? ni?te criterii standard a unui monopost de curse, destinat circuitului, care este supus la sfâr?it, în competi?ia propriu-zis?, unor evalu?ri statice ?i dinamice care vin din partea unui juriu. România este reprezentat? de c?tre o echip? de studen?i ai Universit??ii Tehnice Gheorghe Asachi din Ia?i.

Nu este prima participare a echipei T.U Ia?i Racing la aceast? competi?ie, îns? în 2015 membrii echipei ?i-au propus s? îmbun?t??easc? rezultatele din anii anteriori, sc?zând greutatea monopostului ?i f?cându-l mai rapid, f?r? a compromite îns? coeficien?ii de siguran??. O parte a acestor îmbun?t??iri a venit în urma consultan?ei ?i a workshop-urilor oferite de CENIT (Part Design and Assembly Design). Cu toate aceste modific?ri implementate, echipa T.U Ia?i Racing va participa în luna august la Formula Student Ungaria.

Pe lâng? asisten?a tehnic? în utilizarea CATIA V5, CENIT România aoferit ?i un sprijin financiar pentru a sus?ine participarea echipei T.U. Ia?i Racing la Formula Student Competition.

Tinerii formeaz? ?i o organiza?ie studen?easc? ?i î?i doresc ca aceast? ini?iativ? s? fie un proiect educa?ional pentru cei care doresc s? lucreze în domeniul designului ?i ingineriei auto, cât ?i a managamentului de proiect. Baltimore Orioles Authentic Jersey

2 thoughts on “Cu sprijinul CENIT, o echipa de studenti din Iasi participa la Formula Student

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.