cenitSPIN, solutia propusa de CENIT la Targul de la Hanovra

CENIT PLM

CENIT prezint? o solu?ie PLM ra?ional? pentru IMM-uri ?i indic? modalit??i de lucru în Cloud. Cam acestea sunt accentele în jurur c?rora se va concentra participarea companiei la Târgul de la Hanovra 2015. În hala 7, standul C37, la Târgul de la Hanovra 2015, compania vrea s? demonstreze cum, prin versiunea actual? de software cenitSPIN, CENIT PLM devine practicabil ?i accesibil ca pre? ?i pentru întreprinderile mai mici. Solu?iile pentru virtualizarea aplica?iilor CAx sunt prezentate de CENIT pe baza unor demonstra?ii live referitoare la Private Cloud, precum ?i prin versiunea actual? a platformei 3DEXPERIENCE în Cloud.

Introducerea PLM într-o întreprindere este o procedur? complex?. În special, în cazul IMM-urilor, acest pas creeaz? o serie de provoc?ri importante: f?când abstrac?ie de costurile legate de introducerea ?i func?ionarea sistemelor PLM clasice, IMM-urile nu se reg?sesc în m?sur? suficient? în amplele sisteme PLM existente. Prin solu?ia software cenitSPIN, CENIT prezint? la Târgul de la Hanovra un prim pas în direc?ia înlesnirii accesului IMM-urilor la PLM.

În mod concret, cenitSPIN ofer? o solu?ie preconfigurat? de „bun? practic?” pentru cele mai importante teme PLM, pe care le-a integrat cât mai eficient ?i cu un nivel redus de complexitate. În configura?ia standard, sunt deja definite numeroase tipuri de obiecte concepute special pentru IMM-uri, cu atribute, st?ri, reguli privind ciclul de via??, fluxuri de activit??i, ?abloane etc.. Prin standardizare, cenitSPIN permite men?inerea costurilor de introducere ?i de func?ionare la nivel sc?zut. Totodat?, prin cenitSPIN, grupul CENIT vizeaz? un concept de introducere activ, la care utilizatorul s? participe chiar de la început. Rezultatul este o configura?ie de sisteme practic?, individualizat? ?i fluxuri de lucru eficiente, f?r? adapt?ri ample de sisteme ?i program?ri subsecvente.

În plus, oricând, configura?iile individuale pot fi modificate în câteva secunde cu ajutorul „motorului de configurare”, inclus în pachetul de livrare. Nu sunt necesare ac?iuni ample de scripting ?i de programare, iar prin aceasta se scurteaz? de câteva ori timpul, pân? când modific?rile dorite sunt configurate în sistem.

În esen??, solu?ia desktop cenitSPIN PLM se bazeaz? pe platforma 3DEXPERIENCE, a c?rei valoare a fost confirmat? de practic?, a Dassault Systèmes. Pe lâng? flexibilitate ?i un grad înalt de aplicabilitate, întreprinderile profit? de o solu?ie care, dac? este cazul, se poate dezvolta în func?ie de necesit??i. O alt? calitate: platforma 3DEXPERIENCE, pe care se bazeaz?, d? posibilitatea gestion?rii unor sisteme CAD diferite, cum ar fi CATIA V5, V6, SolidWorks ?i NX. Dwayne Allen Jersey

One thought on “cenitSPIN, solutia propusa de CENIT la Targul de la Hanovra

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.