WEBINAR: 3DEXPERIENCE Bid to Win

Dassault Systemes a creat solu?ia Bid to Win, bazat? pe capabilit??ile PLM ale platformei 3DEXPERIENCE, având ca scop principal sprijinirea furnizorilor din industria Automotive în procesul de dezvoltare a noi componente. Experien?ele industriale ce alc?tuiesc solu?ia ofer? unelte menite s? ajute ?i s? asiste utilizatorii platformei colaborative 3DEXPERIENCE în etapele de dezvoltare ale produsului, de la crearea ofertei, pân? la “livrarea produsului” c?tre compania beneficiar?.

În prezent, furnizorii din industria auto doresc s?:

  • diversifice activitatea prin cre?terea num?rului de clien?i sau al portofoliului de produse;
  • livreze produse inovative prin care s? r?mân? competitivi ?i liderii segmentului de pia?? în care activeaz?;
  • dezvolte produse complexe, responsabilitatea procesului de dezvoltare tinzând s? se mute de la OEM la furnizori;
  • ?in? costurile proiectelor sub un strict control pentru a maximiza marginea de profit prin monitorizarea atent? a oportunit??ilor, proiectelor, costurilor de produc?ie, resurselor ?i a factorilor care pot influen?a profitul ?i rela?ia cu clien?ii.

Bid To Win este solu?ia Dassault Systemes care încorporeaz? procese ?i roluri specifice industriei auto, destinat? s?:

  • gestioneze procesul de ofertare, permi?ând monitorizarea în timp real al progresului, incidentelor ?i al decizilor luate în cadrul etapelor de ofertare. Accesul la informa?iile relevante fiind facilitat prin intermediul Dashboard-urilor inteligente ?i al modului structurat de stocare al datelor.
  • ofere “o singur? surs? de adev?r” accesibil? oricând ?i oriunde, alcatuit? din informa?ii inter-conectate, structurate în jurul Proiectului, u?or de reutilizat ?i gestionat.
  • orchestreze (Asiste) complexitatea proceselor de dezvoltare a noilor produse, în mod nativ ?i integrat.
  • ofere uneltele adi?ionale esen?iale pentru CAD/CAM/CAE, într-un mediu integrat în care fluxul de informa?ii CAD ?i non-CAD se desf??oar? în mod natural.

Cele nou? procese sau cele ?ase, în cazul solu?iei destinate Companiilor Mici ?i Mijlocii, ce alc?tuiesc experien?a Bid to Win, se pot implementa integral sau individual, în func?ie de nevoile dumneavoastr?, ajutându-v? s? câ?tiga?i noi oportunit??i, s? aduce?i valoare adaugat? produselor ?i s? gestiona?i fiecare proiect, men?inându-l în indicatorii optimi.

Descoperi?i avantajele implement?rii experien?ei industriale Bid To Win, în cadrul unui webinar de prezentare, sus?inut de Alexandru Dobra, Accredited T&M Bid to Win Tech Sales, webinar care va fi repetat în dou? zile diferite, pe 20.03.2017, cu începere de la ora 10:00, sau pe 23.03.2017, cu începere de la ora 15:00. Participarea la acest webinar este gratuit? ?i se face pe baz? de înscriere. G?si?i formularul de înscriere pe pagina evenimentului (scroll în josul paginii)! Mike Conley Womens Jersey

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.